Kamis, 15 Maret 2012

Zaman Kelembutan...

"Zaman ini adalah zaman kelembutan, kesabaran dan hikmah, bukanlah ia zaman kekerasan. Kebanyakan manusia saat ini dalam keadaan jahil, lalai dan lebih mengutamakan dunia. Maka haruslah bersabar dan juga berlemah lembut supaya kamu dapat mencapai dakwah , dan menyampaikan kepada manusia sehingga mereka mengetahui. Kami memohon petunjuk kepada Allah untuk semuanya."
[Majmu' Fatawa Syeikh Ibn Baz Jilid 10]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar